tecken på att du behöver en mögelsanering

Behöver ditt hem mögelsaneras? Åtgärder vid mögelproblem

Många vet att mögel är resultatet av fukt och sprids genom luften som minimala sporer som är omöjliga att se med bara ögat. Vissa platser är mer benägna att få mögel än andra. Medan hemägare i varmare klimat är av naturliga skäl mer benägna att drabbas av fuktproblem så är sanningen att sådana problem kan utvecklas vart som helst. Särskilt utsatta platser är badrum, kök och källare. Dessutom är läckande rör och platser som nyligen varit vattenskadade vanliga grogrunder för detta snabbspridande mögelproblem.

Tecken på mögel i hemmet

Ett av de säkraste sätten att upptäcka om du har mögel är genom allergier. Det är vanligt för de som utsätts för det att utveckla allergisymptom så som nysningar, snuva och täppt näsa. Allergi eller symptom i bihålorna kanske verkar som mindre problem, men de skall inte ignoreras. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, så är föroreningar inomhus, så som mögel, en stor orsak till dödsfall i världen. WHO attribuerar 1,5 miljoner döda varje år till denna tysta angripare. Bäbisar, barn, äldre, människor med försvagat immunförsvar och människor med kroniska lungsjukdomar är särskilt utsatta för riskerna med detta snabbt spridande fuktproblem.

Andra varningstecken är tydligt unken lukt, kondens och vattenläckor. Lukten kan vara svår ibland, framförallt när inga fuktproblem är synliga. Om lukten är där så är möglet där och du kan behöva anlita en mögelexpert för att undersöka vart problemet är. Det samma gäller vid uppenbara tecken på fuktproblem. I många fall så kan mindre mögelfläckar bortses för man tror det beror på något annat. Så var säker på att genomföra din egen granskning och boka in en inspektion för att vara helt säker, framförallt om det finns problem med kondens eller vattenläckor. Under en rutinkontroll så vet en expert från en bra städfirma i Karlstad vart man skall leta efter fuktproblem och kan på ett säkert sätt hantera  en mögelsanering.

Mögelsanering – Vad du ska göra

Om du har ett fuktproblem i ditt hem så är det säkrast att låta en expert ta hand din mögelsanering. Denna process är allt för riskabel att ta sig an själv. Däremot kan du som hemägare vidta åtgärder för att minska spridningen före och efter en expert har inspekterat. Dessa steg inkluderar: använda en avfuktare om du bor i ett varmare klimat, hålla luftkonditioneringens droppskydd rena, lägga till isolering på kalla ytor, laga vattenläckor, öppna dörrar för att förbättra cirkulationen och torka av våta områden inom 24 till 48 timmar.